Om Bruksflyg

Bruksflyg är experter på information och dokumentation från luften. Vi utför bland annat dokumentationer, reklamflygningar,  inspektioner, inventeringar och branduppdrag.

Vi har tillstånd att sprida informationsbudskap från luften genom flygning med reklamsläp. Det är en kostnadseffektiv metod att nå en stor publik under kortare eller längre tid. Även här kan vi bistå med skräddarsydda helhetslösningar tack vare samarbete med duktiga reklambyråer. 

Vi utför också dokumentationsuppdrag där det huvudsakliga syftet inte är konstnärlig kvalitet utan av annan art. Exempel kan vara uppföljning och kontroll av verkställda åtgärder på såväl land som hav/sjö. Enskilda uppdrag eller överenskommelser om regelbundna flygningar över en tidperiod är möjligt.

På uppdrag av myndighet, organisation, fysisk eller juridisk person utför vi djurinventering samt kartering av biotoper och undersökningar från luften med syfte att utgöra underlag för beslut.

Bruksflyg AB är även exklusiv återförsäljare i Skandinavien av Germa AB:s välkända flygoveraller. Germa levererar sedan lång tid till svenska Flygvapnet, nu senast till JAS 39 Gripen och dess insatser i Libyen för Förenta Nationerna. Flygoverallerna håller premiumkvalitet och finns nu tillgängliga för den civila marknaden. Som sig bör för en produkt av högsta kvalitet så skräddarsys flygoverallen efter dina personliga mått. Varje flygoverall är unik och har en egen ID-märkning för total spårbarhet ur kvalitetshänseende. Vi i Bruksflyg AB använder själva produkterna som vi säljer i den operativa verksamheten.

Kontakta oss för mer information!

info@bruksflyg.se